woningbouw

Jaren dertig woningen, Rosmalen

In Vinexwijk De Groote Wielen is een deel ontworpen als dertiger-jaren wijk. Leidraad hierbij vormde een door de gemeente Den Bosch zorgvuldig opgesteld beeldkwaliteitsplan, wat zorgt voor een eenheid van vormentaal in de gehele wijk. lees verder

Groene wijk Heesche Bos, Nijmegen

Een door ons gewonnen stedenbouwkundige prijsvraag heeft geleid tot het ontwerpen van ruim 200 woningen voor de wijk Heesche Bos in Nijmegen. Het selectie-ontwerp ging uit van veel groen, en een qua beeld autovrije wijk. lees verder

Nultredewoningen Vorden

Dit project omvat acht nultredewoningen in een kleinschalige woonstraat in Vorden. Bij nultredewoningen is het primaire woonprogramma op de begane grond, en ze zijn daardoor zeer geschikt voor senioren. Op de zolder is lees verder

Energieneutrale woningen, ‘s Heerenberg

Voor een design & construct-prijsvraag hebben wij zeer energiezuinige woningen ontworpen. Het betreft gedeeltelijk energieneutrale woningen, en gedeeltelijk woningen met een lage EPC (0,35).  lees verder

Kerkplein Beuningen

Vanuit een gewonnen stedenbouwkundige prijsvraag hebben wij het Kerkplein in Beuningen ontworpen. Het plan betrof naast de stedenbouwkundige vormgeving drie verschillende bouwblokken met winkels, appartementen en de bibliotheek. lees verder

Woontoren en winkels, Ede

In het centrum van Ede vormt de Maandertoren een baken aan het einde van de belangrijkste winkelstraat, als pendant van de oude kerktoren die het andere einde markeert. Door de bouwmassa verticaal  te splitsen wordt visueel de hoogte versterkt , lees verder

Integratie wonen en zorg, Moerkapelle

Aan de rand van het dorp Moerkapelle is een inbreidingslocatie waarvoor wij grondgebonden woningen en  startersappartementen hebben ontworpen, naast twee bouwblokken  met zorgappartementen voor Siloah. lees verder

Centrumplan Haren

Een gewonnen stedenbouwkundige prijsvraag heeft geleid tot het ontwerpen van een nieuw winkelhart midden in het oude centrum van Haren. De omgeving is zeer gevoelig, want gelegen naast de zeer oude Nicolaaskerk. Wij wilden het dorpshart qua karakter versterken; het moest beslist geen stads karakter krijgen. lees verder

Centrumplan Beuningen

Een gewonnen stedenbouwkundige prijsvraag is aanleiding geweest om gedurende een periode van circa 10 jaar in het centrum van Beuningen een groot aantal appartementen, winkels en bibliotheek te mogen ontwerpen. Het winkeloppervlak werd hierbij verdubbeld (naar 22.000m2) , en in totaal werden circa 120 appartementen gebouwd, gedeeltelijk lees verder

Villa appartementen, Borculo

In een kleinschalige woonbuurt in Borculo kwam een grondperceel vrij na sloop van een  politiebureau. Op dit perceel is een klein appartementengebouw gerealiseerd met de uitstraling van een grote villa, met een overkragend schuin dak. lees verder

Energiezuinige woningen in Zeddam en Bergh

Voor een design & construct-prijsvraag hebben wij zeer energiezuinige woningen ontworpen voor de Woningstichting in Bergh.  Het betreft gedeeltelijk energieneutrale woningen, en gedeeltelijk woningen met een lage EPC (0,35). lees verder

Hergebruik studentenwoningen, Wageningen

Studentenhuisvester Idealis in Wageningen had een vijftigtal containerwoningen staan op een terrein waar andere nieuwbouw zou komen. Besloten werd tot hergebruik van de units vanuit de duurzaamheidsgedachte en ook omdat dit financieel beter bleek dan nieuwbouw. lees verder

Hergebruik school, Rekken

De oude dorpsschool van Rekken kwam leeg te staan door nieuwbouw voor de school even verderop in het dorp.  Hergebruik van de school was zeer gewenst, niet alleen vanuit een duurzaamheidsgedachte , lees verder

Winkelcentrum Het Wielsem, Den Bosch

Wijkwinkelcentrum Het Wielsem uit de jaren ’70  functioneerde niet goed meer en leegstand en verpaupering dreigden. Ook vanuit sociaal oogpunt was vernieuwing zeer gewenst, in de hoop dat een nieuw winkelcentrum samen met de naastliggende nieuwbouw van een school een keerpunt in de sfeer van de wijk tot stand zouden brengen.  lees verder

Centrumbebouwing, Overloon

Het ontwerp voor dit pand speelt in op de historische omgeving midden in het centrum van Overloon. In de tweede Wereldoorlog is Overloon zeer zwaar beschadigd, en na de oorlog opgebouwd in de Delftse School stijl, die refereerde aan klassiek nederlandse architectuur. lees verder

Woontoren, Arnhem

Langs de Groningensingel in Arnhem wordt door Kuiper-Arnhem deze woontoren gerealiseerd. Het project is slim ingepast op een smal perceel naast een bestaand winkelcentrum. lees verder

Clientkamers Pluryn Nijmegen

In de nieuwe wijk Heesche Bos komt een gebouw met 24 zorgunits voor Pluryn. Pluryn zal hier huisvesting bieden aan jongeren met een lichamelijke beperking. Naast de 24 kamers zijn er gemeenschappelijke woonkamers op de kop van elke verdieping, met uitzicht op een groenzone voor het gebouw. lees verder

Zorgappartementen Rosa de Lima, Nijmegen

Onderdeel van de wijk Heesche Bos vormen twee bouwblokken met zorgappartementen. De zorg kan dag en nacht worden geleverd, aangezien de bouwblokken vlak naast een verpleeghuis liggen, waar 24-uurs zorginzet is. Elk bouwvolume is opgedeeld in vier deelvolumes met een eigen dak, zodat de blokken visueel interessanter zijn. lees verder

Clientkamers Siloah, Moerkapelle

Aan de rand van het dorp Moerkapelle is een inbreidingslocatie waarvoor wij naast grondgebonden woningen en  startersappartementen ook twee woongebouwen voor Siloah hebben ontworpen. Siloah  biedt hier huisvesting aan clienten met een verstandelijke beperking. lees verder

Seniorenappartementen met Zorg, Neede

Midden in het centrum van Neede is seniorenhuisvesting met ouderensoos ontworpen, op de plaats waar eerst het gemeentehuis stond. Midden in de samenleving dus.  In de woningen wordt op afroep Zorg geleverd, en de keuken verzorgt desgewenst het eten. lees verder

Appartementen RIBW Druten

In het dorpscentrum van Druten hebben wij een project ontworpen voor huisvesting van ex-verslaafden, nu meestal leidend aan de ziekte van Korsakov. Dit project omvat 16 wooneenheden, met twee grote woonkamers en een gezamenlijke rookruimte. lees verder

Duurzame seniorenwoningen Vorden

Dit project omvat vijf nultredewoningen vlak bij het centrum van Vorden. Bij deze seniorenwoningen is het primaire woonprogramma op de begane grond, en ze zijn daardoor zeer geschikt voor ouderen. Op de zolder is ruimte voor lees verder