hergebruik/duurzaam

Duurzaam kantoor SIDN, Arnhem

Ballast Nedam en Giesbers Gebiedsontwikkeling ontwikkelen bedrijvenpark IJsseloord bij Arnhem. Door een goed beeldkwaliteitsplan ontstaat een hoogwaardig park met kantoren die qua uitstraling enigszins familie van elkaar zijn, waarbij een gele steen kenmerkend is.  lees verder

Hergebruik voor Rabobank, Harderwijk

In Harderwijk stond een oud kantoorgebouw uit de jaren ’60, dat door de Rabobank is aangekocht voor de realisatie van een nieuwe bank. Wij wonnen samen met ABT-Bouwkunde de selectie met een plan dat uitgaat van hergebruik van het bestaande pand. De gevels zijn gedeeltelijk “afgepeld” en van nieuwe isolatie en een stuclaag voorzien. lees verder

Rabobank, ‘s Heerenberg

Het prijsvraagwinnende ontwerp voor de bank speelt in op de historische omgeving van kasteel-stadje ’s Heerenberg. Op de plek van de huidige bank was vroeger een stadspoort, wat nu terugkomt in de vorm van een ronde entreetoren op de hoek. Het bouwvolume kent een sterke parcellering, zodat de verschillende bouwvolumes passen in een historische binnenstad. lees verder

Nultredewoningen Vorden

Dit project omvat acht nultredewoningen in een kleinschalige woonstraat in Vorden. Bij nultredewoningen is het primaire woonprogramma op de begane grond, en ze zijn daardoor zeer geschikt voor senioren. Op de zolder is lees verder

Energieneutrale woningen, ‘s Heerenberg

Voor een design & construct-prijsvraag hebben wij zeer energiezuinige woningen ontworpen. Het betreft gedeeltelijk energieneutrale woningen, en gedeeltelijk woningen met een lage EPC (0,35).  lees verder

Energiezuinige woningen in Zeddam en Bergh

Voor een design & construct-prijsvraag hebben wij zeer energiezuinige woningen ontworpen voor de Woningstichting in Bergh.  Het betreft gedeeltelijk energieneutrale woningen, en gedeeltelijk woningen met een lage EPC (0,35). lees verder

Hergebruik studentenwoningen, Wageningen

Studentenhuisvester Idealis in Wageningen had een vijftigtal containerwoningen staan op een terrein waar andere nieuwbouw zou komen. Besloten werd tot hergebruik van de units vanuit de duurzaamheidsgedachte en ook omdat dit financieel beter bleek dan nieuwbouw. lees verder

Hergebruik school, Rekken

De oude dorpsschool van Rekken kwam leeg te staan door nieuwbouw voor de school even verderop in het dorp.  Hergebruik van de school was zeer gewenst, niet alleen vanuit een duurzaamheidsgedachte , lees verder

Winkelcentrum Het Wielsem, Den Bosch

Wijkwinkelcentrum Het Wielsem uit de jaren ’70  functioneerde niet goed meer en leegstand en verpaupering dreigden. Ook vanuit sociaal oogpunt was vernieuwing zeer gewenst, in de hoop dat een nieuw winkelcentrum samen met de naastliggende nieuwbouw van een school een keerpunt in de sfeer van de wijk tot stand zouden brengen.  lees verder

Duurzame seniorenwoningen Vorden

Dit project omvat vijf nultredewoningen vlak bij het centrum van Vorden. Bij deze seniorenwoningen is het primaire woonprogramma op de begane grond, en ze zijn daardoor zeer geschikt voor ouderen. Op de zolder is ruimte voor lees verder