Strategische alliantie met Palazzo

Egbert van Dijk is begin 2012 gestart met zijn eigen architectenbureau en gelijktijdig een alliantie aangegaan met Palazzo in Duiven, een bureau voor architectuur & stedenbouw en bouwmanagement. Egbert van Dijk Architecten B.V. is daar ook gehuisvest. Palazzo is een efficiënt en snel werkend bureau dat al jaren werkt met de meest moderne technieken in de branche zoals Revit. Dit betekent dat het gehele proces van ontwerp tot bouwen door beide partijen gezamenlijk verzorgd kan worden. Bij verdere uitwerking van de ontwerpen kan Palazzo de nodige ondersteuning bieden met tekenaars, projectleiders, bouwmanagement etc. Indien door de opdrachtgever gewenst kan Palazzo ook als opdrachtnemer fungeren met Egbert van Dijk als projectarchitect. Ook geeft de samenwerking mogelijkheden voor wederzijdse vervanging bij ziekte of vakantie, zodat de continuïteit in het werkproces wordt gegarandeerd.
Flexibiliteit in samenwerking, geheel volgens de wensen van de opdrachtgever!

Werkwijze

Centraal in de werkwijze van Egbert van Dijk staat een open communicatie met de opdrachtgever. Het denken en communiceren vanuit verschillende varianten is daarbij kenmerkend en leidt tot een inspirerend ontwerpproces, zowel voor architect als opdrachtgever. De kern en de haalbaarheid van het project worden vastgelegd in een reeks eerste studies. Dit zijn als het ware grote ‘puzzels’, waarbij alle randvoorwaarden de verschillende puzzelstukken zijn die in elkaar moeten worden gepast. Egbert van Dijk is sterk in ‘puzzelen’, zelfs op zeer kleine stukken grond ten behoeve van inbreidingsplannen of bijvoorbeeld op complexe plattegronden. De eerste stappen zijn schetsmatig, direct gevolgd door 3D-modellen.

Artist Impressions

Qua presentatietechniek is Egbert van Dijk erg goed thuis in alle facetten die nodig zijn voor architect en opdrachtgever om een project zo optimaal mogelijk te presenteren. Zowel snelle handmatige schetsen bij de opdrachtgever aan tafel, 3D-modellen of computersimulaties voor een groter publiek kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn specifiek en veelgevraagd  de met de hand geschetste ‘artist impressions’ die Egbert van Dijk maakt. Het blijkt dat deze wat ‘zachtere’ presentatie tegenover een computerpresentatie het uitermate goed doet bij prijsvragen voor een groter publiek of meerdere partijen. Binnenkort verschijnt op deze site een apart kopje met voorbeelden van zijn ‘artist impressions’.

Lidmaatschappen

Egbert van Dijk Architecten B.V. is lid van de BNA en het A-platform (vereniging van Arnhemse architectenbureaus). Egbert van Dijk persoonlijk is o.a. lid van Lighthouse.